Kontakt

Urząd Morski w Szczecinie
pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

Sekretariat Dyrektora Urzędu
i Z-cy Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
tel. 91 44 03 400
fax: 91 434 46 56
e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

Sekretariat Z-cy Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej
i Z-cy Dyrektora ds. Technicznych
tel. 91 44 03 402
fax: 91 44 03 431
e-mail: sekretariat_dimdt@ums.gov.pl

Kancelaria Ogólna
tel. 91 44 03 469, 91 44 03 462
fax: 91 44 03 353

Koordynator Projektu
Starszy Inspektor ds. obszarów Natura 2000
i ochrony środowiska
mgr inż. Andrzej Zych
tel. 91 44 03 325
fax 91 44 03 215
e-mail: azych@ums.gov.pl

Polityka prywatności i warunki użytkowania


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko