Ogłoszenia

 1. Odpowiedź Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. na pismo Burmistrza Wolina z dnia 10 lipca 2013 r.
 2. Pismo Burmistrza Wolina z dnia 10 lipca 2013 r.
 3. Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2013 r. (znak: OW-IV-074/063/01/13) o terminie i miejscu II spotkania
  (I dotyczącego projektów planów ochrony) w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.
 4. Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 2013 r. (znak: OW-IV-074/043/01/13) o terminie i miejscu I spotkaniu
  w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000.
 5. Wniosek Stepnickiej Organizacji Turystycznej Nie Tylko Dla Orłów z dnia 28 marca 2013 r.
 6. Wniosek Klubu Przyrodników z dnia 20 sierpnia 2012 r.
 7. Wniosek Klubu Przyrodników z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 8. Wniosek Klubu Przyrodników z dnia 30 kwietnia 2012 r.
 9. Wniosek Morskiego Oddziału Straży Granicznej z dnia 8 marca 2012 r.
 10. Wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Zielonej Górze z dnia 8 lutego 2012 r.
 11. Wniosek Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2012 r.
 12. Wniosek Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 stycznia 2012 r.
 13. Wniosek Dowództwa Marynarki Wojennej z dnia 16 stycznia 2012 r.
 14. Wniosek Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska z dnia 12 stycznia 2012 r.
 15. Wniosek Kołobrzeskiej Żeglugi Pasażerskiej z dnia 3 stycznia 2012 r.
 16. Odpowiedź Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2012 r. na uwagi i wniosku Wójta Gminy Rewal z dnia 28 grudnia 2011 r.
 17. Uwagi i wnioski Wójta Gminy Rewal z dnia 28 grudnia 2011 r.
 18. Zawiadomienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2011 r. (znak: OW-IV-074/118/01/11) o przystąpieniu do opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wraz z opisem założeń.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko